@Trackinsun

@Trackinsun

Wednesday, January 31, 2018

Moskva (Russia), 31.1.2018 -High Jump Moscow Cup-


Moskva (Russia), 31.1.2018 -High Jump Moscow Cup-

Men

HJ 1 Ivan Ukhov 2.35; 2 Semen Pozdnyakov 2.24; 3 Mikhail Akimenko 2.20; 4 Aleksandr Mrykhin 2.20; 5 Arseniy Rasov 2.20; 6 Andrey Patrakov 2.15; 7 Aleksandr Asanov 2.15; 8 Yevgeniy Korshunov 2.15, 9 Aleksey Yefanov 2.15

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun